Lucian

Îmi amintesc duminicile copilăriei în foşnetul copacilor din Herăstrău. Îmi amintesc mesele de şah ascunse în umbra castanilor ce împrejmuiau poieniţa plină de copii. Băncile scorojite din lemn îngrădeau spaţiul în care se adunau săptămânal entuziaşti ai jocului pentru a privi partidele în desfăşurare. Îmi amintesc contrastul între negru şi alb al tablei de şah…

Read More

Guest Post: Following dreams

I dreamed of you last night. I woke up shortly before I had fallen asleep, looked at the time: it was 1 o’clock. And the dream came back to me. I was so sleepy I knew I will not remember much in the morning, only glimpses of a dream that woke me up, made me…

Read More

Despre fericire și alte alegeri

Nimeni nu-ţi poate arata calea către fericire, când tu nu reuşeşti să o vezi singur. Şi nimeni nu o să încerce să ţi-o arate vreodată, De ce? Pentru că oamenii îşi validează alegerile, şi în general fericirea, în funcţie de eşecurile celor din jurul lor. De la colegul de liceu care participă la renuniunea de…

Read More

Blue eyes

She had blond hair, straight as a leaf of grass, eyes with a sadness within that defined the color blue, and was a child of summer, born in the middle of July, made out of patience and discipline.Her innocent appearance could fool anyone who wouldn’t bother to scratch the surface. There was always something cold…

Read More

Friend Zone

Friends are not those who stand beside you because nobody is standing beside them. Friends are not those who ask how it happened but those who understand that reliving it for their curiosity won’t fix it. Friends are not the ones that first attend a celebration but those that spot the moments when you have…

Read More